Oferta podstawowa

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z podstawą prawną dla: 

 •    Budynków jednorodzinnych

 •    Lokali mieszkalnych

 •    Budynków wielorodzinnych

 •    Budynków przemysłowych

 •    Budynków użyteczności publicznej

Posiadamy własną wykwalifikowaną kadrę oraz liczną grupę współpracowników dzięki czemu Państwa zlecenie będzie zawsze przyjęte.

Certyfikat opracowywane są w oparciu o najaktualniejsze, profesjonalne oprogramowanie Certo.

Cena opracowania uzależniona jest od takich elementów jak: wielkość i rodzaj certyfikowanego obiektu, zakresu i dostępności dokumentacji techniczno - budowlanej. Określenie wartości usługi będzie możliwe dopiero po dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z dostępną dokumentacją. W celu przybliżenia wartości usług przedstawiamy poniżej orientacyjny cennik oszacowany przy założeniu dostępności pełnej dokumentacji techniczno - budowlanej i standardowych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Przedstawione poniżej lub określone po wizji lokalnej ceny mogą podlegać indywidualnym negocjacjom. 

Oferta dodatkowa

Pomiary elektryczne-wykonywanie oceny stanu technicznego wewnętrznej instalacji elektrycznej 230V/400V w budynkach.W tym :

 • rezystancji izolacji

 • rezystancji uziemienia

 • impedancji pętli zwarcia: 

 •           sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia

 •           sprawdzenie zabezpieczeń różnicowoprądowych

 • pomiar natężenia oświetlenia

Dokonanie przeglądu i jego wycenienie uzależnione jest od dostępnej dokumentacji instalacji elektrycznej, wizji lokalnej obiektu i oglądu stanu instalacji oraz dostępności jej elementów.

Badania i opinie termowizyjne.