Zużycie energii w budynku

 

Ucieczka ciepła z budynku przez poszczególne ustroje.

Aktualnie zauważa się wzrost świadomości i percepcji budynków mieszkalnych i komercyjnych (w tym użyteczności publicznej) w perspektywie ich energochłonności. Wymogi prawne wskazane w prawie budowlanym oraz aktach wykonawczych, w szczególności warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki, to jedna strona medalu, w której mamy jedynie, albo aż kwestię zastosowania zapisów do projektów i wykonawstwa obiektów. Drugą stroną medalu jest przyjęcie w obrocie i wycenie nieruchomości, nie tylko lokalizacji, standardu wznoszenia, oraz wykończenia, ale także ich energochłonności. Kupujący, przy zdecydowanej aprobacie sprzedającego, określają swoje zobowiązania według zasady „koń jaki jest, każdy widzi" tylko czy aby na pewno. Dopiero wskazanie realnej i mierzalnej wielkości zużycia energii na m2 powierzchni użytkowej daje możliwość zweryfikowania energochłonności budynku i określenia niezbędnych kosztów eksploatacyjnych. Wnioski z tych danych powinny wpływać na wartość  nieruchomości i być uwzględniane w czasie dokonywania transakcji rynkowych.

Struktura zużycia energii w budynku mieszkalnym wskazuje największe zapotrzebowanie energetyczne dla ogrzewania i wentylacji, osiągając poziom 57 %, przygotowanie zaś ciepłej wody użytkowej pochłania 25 % bilansowanej energii, stąd prosty wniosek do szukania modernizacji i oszczędności przede wszystkim w zakresie izolacyjności obiektu oraz urządzeń i instalacji związanych z zapewnieniem ciepła w tym modernizacja systemu wentylacji.

Zapotrzebowanie na energię w Polsce na m2 powierzchni budynku  mieści się w przedziale  odpowiednio: dla nowych budynków między 90 a 120 kWh/m2/rok, dla budynków wybudowanych przed 1985 nawet do 240 kWh/m2, przy czym budynki wybudowane przed 1966 r. mogą osiągać zapotrzebowanie na energię na poziomie ok. 350 kWh/m2/rok. Dom o wartościach od 80 kWh/m2 można nazwać energooszczędnym, przez 45 kWh/m2 jako dom niskoenergetyczny, po dom pasywny, którego zapotrzebowanie na energię jest minimalne i wynosi około  15 kWh/m2/rok.